NT ได้รับการรับรองเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของ AWS (Amazon Web Service)

NT ได้รับการรับรองเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของ AWS (Amazon Web Service)


NT ได้รับการรับรองการเป็นพาร์ทเนอร์กับ AWS อย่างเป็นทางการ มาพร้อมกับบริการ AWS Outpost รายแรกในอาเซียน มุ่งมั่นให้บริการ คลาวด์ ของ AWS แบบไฮบริดคลาวด์เต็มรูปแบบอย่างแท้จริง โดยที่ตอบสนองลูกค้าหน่วยงานในประเทศด้วยการจัดเก็บและประมวลผล ข้อมูลภายในประเทศไทยสอดคล้องกับนโยบายข้อมูลภาครัฐ พร้อมกับได้ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพบน Public cloud ของ AWS ได้อย่างมั่นใจ

NT และ AWS จะเดินหน้าขยายบริการคลาวด์เพื่อนำเสนอโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและผลลัพธ์ที่คุ้มค่า เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความคล่องตัว และสร้าง สรรค์นวัตกรรมที่รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม