Healthcare

เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพสูง มีอัตราการเจริญเติบโตและการลงทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยยะสำคัญ จากแนวโน้มที่โลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุวิถีการดำรงชีวิต ผู้คนที่เปลี่ยนแปลง

ติดต่อเรา

กลุ่มธุรกิจ Healthcare เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพสูง มีอัตราการเจริญเติบโตและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ จากแนวโน้มที่โลกกำลัง เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุวิถีการดำรงชีวิตผู้คนที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงโรคระบาดรุนแรงต่าง ๆ เช่นโรคโควิด-19 ธุรกิจ Healthcare ประกอบไปด้วย

กลุ่มบริการด้านการดูแลสุขภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก (โรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน สถานบริการดูแล)
กลุ่มบริษัทผู้ผลิตยาและเทคโนโลยีชีวภาพ
ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือ และครุภัณฑ์สำหรับโรงพยาบาล
ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์

กลุ่มธุรกิจ Healthcare มักจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีทางไซเบอร์ โดยเฉพาะในช่วงระยะนี้พบว่าโรงพยาบาลในไทยส่วนใหญ่มักจะตกเป็นเหยื่อ ransomware (มัลแวร์เรียกค่าไถ่ ซึ่งจะเข้ารหัสข้อมูลสำคัญและเรียกค่าไถ่เพื่อแลกกับการถอดรหัสข้อมูลคืน) ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบกับความ เสียหายในทุกระดับ โดยผลกระทบที่หนักที่สุดอาจถึงขั้นองค์กรไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

ทุกวันนี้กลุ่มธุรกิจ Healthcare กับเรื่องของเทคโนโลยี เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ได้แล้ว ยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลที่ใช้โดรนนำจ่ายยา เพื่อให้พยาบาลสามารถใช้เวลาในการดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น การบันทึกเวชระเบียนแบบดิจิทัลก็สามารถช่วยลดภาระงานด้านธุรการและเพิ่มผลผลิต โดยรวม อีกทั้งยังมีแพลตฟอร์มการแพทย์ออนไลน์ ยังเป็นอีกธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตเร่งตัวขึ้นนับตั้งแต่เกิดวิกฤติ Covid-19 นั่นคือการแพทย์ ทางไกลหรือ Telemedicine ซึ่งความปลอดภัยด้านไอทีสำหรับระบบเฮลธ์แคร์จะถูกทดสอบ ข้อมูลผู้ป่วยอาจเป็นเป้าหมายของการโจมตี และอาจ นำไปสู่การจารกรรมทางการแพทย์อีกด้วย

ทาง NT ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยีกับกลุ่ม Healthcare ดังนั้น ทาง NT จึงได้จัดทำโซลูชั่น ที่รวมบริการเพื่อตอบโจทย์ด้านไอทีให้กับกลุ่ม Healthcare ดังนี้

1. ระบบ Cloud (NT CLOUD)

บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เสมือนที่ประกอบไปด้วยหน่วยประมวลผล (CPU )หน่วยความจำ (Memory) พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage/Disk) ที่สามารถปรับเปลี่ยนสเปคเครื่องตามความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างหลากหลายตามสเปคเครื่องที่มีให้บริการ และทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ฟรี Data Transfer In-Out,Free Backup, Web Portal, Firewall

2. Private Network (NT Network Solutions)

บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงส่วนบุคคล ด้วยเทคโนโลยี SDH/DWDM ผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่มีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐาน ระดับสากลโดยรับประกันคุณภาพการให้บริการตลอดเส้นทาง มุ่งเน้นเสถียรภาพและความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุด รองรับการรับ-ส่งข้อมูล ภาพ และเสียงในรูปแบบมัลติมีเดียที่ความเร็วตั้งแต่ 1 Mbps ถึง 100 Gbps ช่วยเพิ่มศักยภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้สามารถใช้เครือข่ายสื่อสารข้อมูลได้อย่างคุ้มค่าเต็มประสิทธิภาพ

3. Security (NT Cyfence)

บริการ NT cyfence คือ “Data Protection” ที่ช่วยให้ระบบมีความสะดวกสบาย และ มีความยืดหยุ่น โดยทางทีมเทคนิคของ NT cyfence จะดำเนินการ โอนถ่ายข้อมูล (Data) ของลูกค้ามายังระบบ Hyperconverged Infrastructure ( HCI ) โดยระบบจะติดตั้ง ณ สถานที่ของลูกค้า เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลสู่ภายนอก อีกทั้งระบบที่ให้บริการจะมีการทำจัด Data Backup ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ อย่างกรณีที่ กล่าวข้างต้นคือ ไฟล์ที่ใช้งานถูกเข้ารหัสด้วย ransomware ทีมงาน NT cyfence จะดำเนินการกู้คืนข้อมูลจากระบบ Backup ภายในระยะเวลา อันรวดเร็ว เพื่อให้องค์กรสามารถใช้งานระบบได้ต่อไปได้อย่างเป็นปกติ ลด Downtime นอกจากนั้นบริการ Data Protection มีผู้เชี่ยวชาญที่ พร้อมเข้าไปช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ พร้อมให้คำแนะนำตั้งแต่ ปรึกษา วางแผน ติดตั้ง รวมถึง บริการดูแลลูกค้าหลังติดตั้ง สามารถอ่านรายละเอียดบริการ Data Protection ของ NT cyfence หรือ โทร NT contact center 1888 และติดต่อเราผ่านทาง www.cyfence.com/contact-us

นอกจาก 3 โซลูชั่นข้างต้นแล้ว ทาง NT ยังมีบริการเสริมอื่น ๆ ที่จะช่วยให้พัฒนาการทำงานด้านไอทีและอื่น ๆ ของธุรกิจ Healthcare ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด ดังนี้

NT Digital Solutions

ที่มาพร้อมกับ SMART HEALTHCARE เพื่อเปลี่ยนทุกการรักษาให้รวดเร็วทันท่วงที ด้วย4 โซลูชั่นด้านสุขภาพที่ช่วยยกระดับโรงพยาบาล ให้ทุกการรักษาเข้าถึงได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

  1. SOS Solution โซลูชันด้านการแจ้งเหตุแบบครบวงจร ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว
  2. Electronic Health Record ระบบบันทึกประวัติผู้ป่วยแบบดิจิทัล ช่วยให้แพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้แบบเรียลไทม์
  3. Intelligent Ward ระบบวอร์ดอัจฉริยะ ช่วยให้ทราบทุกสถานะและความเคลื่อนไหวของผู้ป่วย เพื่อการรักษาอย่างใกล้ชิด
  4. Automated Dispensing Cabinet ระบบจ่ายยาอัตโนมัติ เพื่อความถูกต้องและรวดเร็ว ลดทุกข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

Broadband (NT Broadband)

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่พร้อมให้บริการ ด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดและตอบโจทย์ผู้ใช้บริการด้วย Package หลากหลาย เหมาะสำหรับลูกค้า ทั่วไปและลูกค้าองค์กร รวมถึง ผู้ประกอบการ SME ปัจจุบัน NT Broadband ได้ให้บริการผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง (FTTx) ที่มีประสิทธิภาพสูง ในการ รับ-ส่งข้อมูล ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าการให้บริการผ่านสายทองแดง (ADSL) สามารถตอบสนองการใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การรับส่งไฟล์งาน เวชระเบียน การแพทย์ทางไกลหรือ Telemedicine ดูผลการสแกนการรักษาที่มีความละเอียดสูง รวมถึงรองรับการใช้งาน มัลติมิเดียเต็มรูปแบบ

Mobile (my by NT)

บริการ 5G คลื่น 700MHz เป็นย่านความถี่ต่ำ แต่มี Coverage สูง สัญญาณครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างไกลกว่าคลื่นความถี่อื่น จึงสามารถขยาย โครงข่ายให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงได้เพิ่มมากขึ้น แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็พร้อมให้ทุกคนเข้าถึงบริการ 5G ได้ทั่วประเทศ สามารถพัฒนาต่อยอด เพื่อให้บริการ Digital Solution และบนอุปกรณ์ทางการแพทย์ (IoT) ที่ต้องใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต บนเครือข่าย 5G ในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ ความต้องการสำหรับกลุ่ม Healthcare