Healthcare

เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพสูง มีอัตราการเจริญเติบโตและการลงทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยยะสำคัญ จากแนวโน้มที่โลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุวิถีการดำรงชีวิต ผู้คนที่เปลี่ยนแปลง

ติดต่อเรา

Detail

กลุ่มธุรกิจ Healthcare เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพสูง มีอัตราการเจริญเติบโตและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ จากแนวโน้มที่โลกกำลัง เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุวิถีการดำรงชีวิตผู้คนที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงโรคระบาดรุนแรงต่าง ๆ เช่นโรคโควิด-19 ธุรกิจ Healthcare ประกอบไปด้วย

กลุ่มบริการด้านการดูแลสุขภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก (โรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน สถานบริการดูแล)
กลุ่มบริษัทผู้ผลิตยาและเทคโนโลยีชีวภาพ
ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือ และครุภัณฑ์สำหรับโรงพยาบาล
ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์

กลุ่มธุรกิจ Healthcare มักจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีทางไซเบอร์ โดยเฉพาะในช่วงระยะนี้พบว่าโรงพยาบาลในไทยส่วนใหญ่มักจะตกเป็นเหยื่อ ransomware (มัลแวร์เรียกค่าไถ่ ซึ่งจะเข้ารหัสข้อมูลสำคัญและเรียกค่าไถ่เพื่อแลกกับการถอดรหัสข้อมูลคืน) ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบกับความ เสียหายในทุกระดับ โดยผลกระทบที่หนักที่สุดอาจถึงขั้นองค์กรไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

ทุกวันนี้กลุ่มธุรกิจ Healthcare กับเรื่องของเทคโนโลยี เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ได้แล้ว ยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลที่ใช้โดรนนำจ่ายยา เพื่อให้พยาบาลสามารถใช้เวลาในการดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น การบันทึกเวชระเบียนแบบดิจิทัลก็สามารถช่วยลดภาระงานด้านธุรการและเพิ่มผลผลิต โดยรวม อีกทั้งยังมีแพลตฟอร์มการแพทย์ออนไลน์ ยังเป็นอีกธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตเร่งตัวขึ้นนับตั้งแต่เกิดวิกฤติ Covid-19 นั่นคือการแพทย์ ทางไกลหรือ Telemedicine ซึ่งความปลอดภัยด้านไอทีสำหรับระบบเฮลธ์แคร์จะถูกทดสอบ ข้อมูลผู้ป่วยอาจเป็นเป้าหมายของการโจมตี และอาจ นำไปสู่การจารกรรมทางการแพทย์อีกด้วย

ทาง NT ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยีกับกลุ่ม Healthcare ดังนั้น ทาง NT จึงได้จัดทำโซลูชั่น ที่รวมบริการเพื่อตอบโจทย์ด้านไอทีให้กับกลุ่ม Healthcare ดังนี้

1. ระบบ Cloud (NT CLOUD)

บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เสมือนที่ประกอบไปด้วยหน่วยประมวลผล (CPU )หน่วยความจำ (Memory) พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage/Disk) ที่สามารถปรับเปลี่ยนสเปคเครื่องตามความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างหลากหลายตามสเปคเครื่องที่มีให้บริการ และทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ฟรี Data Transfer In-Out,Free Backup, Web Portal, Firewall