ประการรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน (22 ก.ย. – 10 ต.ค. 2566)

ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม - 11 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ประกาศ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

🔥 จำนวนทั้งสิ้น 174 อัตรา🔥

รับสมัครระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2566 – 10 ตุลาคม 2566 สมัครทางระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์

👉อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ntplc.co.th/about-nt/work-with-us

📌 สมัครได้ที่ https://career.nc.ntplc.co.th/