ประการรับสมัครงาน

NT เปิดรับสมัครตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการใหญ่

ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม - 11 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.

รายละเอียด

นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยว่า NT ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ที่มีกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการและด้านการเงินในธุรกิจ โทรคมนาคม หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สามารถบริหารควบคุม กำกับดูแลและดำเนินการตามแผน ธุรกิจและแผนการเงิน เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

ทั้งนี้ NT ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 จากการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ทำให้ในวันนี้ NT เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลที่มีโครงสร้างพื้นฐาน ครบวงจรมากที่สุด พร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสารให้สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 1 ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล

0 2104 4256

0 2104 3481

รายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมใบสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัคร