E-commerce Service

E-commerce Service


กลุ่มธุรกิจ Healthcare

กลุ่มธุรกิจ Healthcare

กลุ่มธุรกิจ Healthcare เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพสูง มีอัตราการเจริญเติบโตและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ จากแนวโน้มที่โลกกำลัง เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุวิถีการดำรงชีวิตผู้คนที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงโรคระบาดรุนแรงต่าง ๆ เช่นโรคโควิด-19 ธุรกิจ Healthcare ประกอบไปด้วย

Detail

กลุ่มธุรกิจ Healthcare เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพสูง มีอัตราการเจริญเติบโตและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ จากแนวโน้มที่โลกกำลัง เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุวิถีการดำรงชีวิตผู้คนที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงโรคระบาดรุนแรงต่าง ๆ เช่นโรคโควิด-19 ธุรกิจ Healthcare ประกอบไปด้วย

กลุ่มบริการด้านการดูแลสุขภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก (โรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน สถานบริการดูแล) กลุ่มบริษัทผู้ผลิตยาและเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือ และครุภัณฑ์สำหรับโรงพยาบาล ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์

กลุ่มธุรกิจ Healthcare มักจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีทางไซเบอร์ โดยเฉพาะในช่วงระยะนี้พบว่าโรงพยาบาลในไทยส่วนใหญ่มักจะตกเป็นเหยื่อ ransomware (มัลแวร์เรียกค่าไถ่ ซึ่งจะเข้ารหัสข้อมูลสำคัญและเรียกค่าไถ่เพื่อแลกกับการถอดรหัสข้อมูลคืน) ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบกับความ เสียหายในทุกระดับ โดยผลกระทบที่หนักที่สุดอาจถึงขั้นองค์กรไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

ทุกวันนี้กลุ่มธุรกิจ Healthcare กับเรื่องของเทคโนโลยี เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ได้แล้ว ยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลที่ใช้โดรนนำจ่ายยา เพื่อให้พยาบาลสามารถใช้เวลาในการดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น การบันทึกเวชระเบียนแบบดิจิทัลก็สามารถช่วยลดภาระงานด้านธุรการและเพิ่มผลผลิต โดยรวม อีกทั้งยังมีแพลตฟอร์มการแพทย์ออนไลน์ ยังเป็นอีกธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตเร่งตัวขึ้นนับตั้งแต่เกิดวิกฤติ Covid-19 นั่นคือการแพทย์ ทางไกลหรือ Telemedicine ซึ่งความปลอดภัยด้านไอทีสำหรับระบบเฮลธ์แคร์จะถูกทดสอบ ข้อมูลผู้ป่วยอาจเป็นเป้าหมายของการโจมตี และอาจ นำไปสู่การจารกรรมทางการแพทย์อีกด้วย

ทาง NT ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยีกับกลุ่ม Healthcare ดังนั้น ทาง NT จึงได้จัดทำโซลูชั่น ที่รวมบริการเพื่อตอบโจทย์ด้านไอทีให้กับกลุ่ม Healthcare ดังนี้

1. ระบบ Cloud (NT CLOUD)

บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เสมือนที่ประกอบไปด้วยหน่วยประมวลผล (CPU )หน่วยความจำ (Memory) พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage/Disk) ที่สามารถปรับเปลี่ยนสเปคเครื่องตามความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างหลากหลายตามสเปคเครื่องที่มีให้บริการ และทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ฟรี Data Transfer In-Out,Free Backup, Web Portal, Firewall

2. Private Network (NT Network Solutions)

บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงส่วนบุคคล ด้วยเทคโนโลยี SDH/DWDM ผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่มีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐาน ระดับสากลโดยรับประกันคุณภาพการให้บริการตลอดเส้นทาง มุ่งเน้นเสถียรภาพและความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุด รองรับการรับ-ส่งข้อมูล ภาพ และเสียงในรูปแบบมัลติมีเดียที่ความเร็วตั้งแต่ 1 Mbps ถึง 100 Gbps ช่วยเพิ่มศักยภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้สามารถใช้เครือข่ายสื่อสารข้อมูลได้อย่างคุ้มค่าเต็มประสิทธิภาพ

3. Security (NT Cyfence)

บริการ NT cyfence คือ “Data Protection” ที่ช่วยให้ระบบมีความสะดวกสบาย และ มีความยืดหยุ่น โดยทางทีมเทคนิคของ NT cyfence จะดำเนินการ โอนถ่ายข้อมูล (Data) ของลูกค้ามายังระบบ Hyperconverged Infrastructure ( HCI ) โดยระบบจะติดตั้ง ณ สถานที่ของลูกค้า เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลสู่ภายนอก อีกทั้งระบบที่ให้บริการจะมีการทำจัด Data Backup ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ อย่างกรณีที่ กล่าวข้างต้นคือ ไฟล์ที่ใช้งานถูกเข้ารหัสด้วย ransomware ทีมงาน NT cyfence จะดำเนินการกู้คืนข้อมูลจากระบบ Backup ภายในระยะเวลา อันรวดเร็ว เพื่อให้องค์กรสามารถใช้งานระบบได้ต่อไปได้อย่างเป็นปกติ ลด Downtime นอกจากนั้นบริการ Data Protection มีผู้เชี่ยวชาญที่ พร้อมเข้าไปช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ พร้อมให้คำแนะนำตั้งแต่ ปรึกษา วางแผน ติดตั้ง รวมถึง บริการดูแลลูกค้าหลังติดตั้ง สามารถอ่านรายละเอียดบริการ Data Protection ของ NT cyfence หรือ โทร NT contact center 1888 และติดต่อเราผ่านทาง www.cyfence.com/contact-us