Data Governance คือ อะไร?

Data Governance คือ อะไร?


การกำกับดูแลข้อมูล คือกระบวนการจัดการความพร้อมใช้งาน การใช้งาน ความสมบูรณ์ และความปลอดภัยของข้อมูลขององค์กร

Data Governance คือ อะไร? ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน ข้อมูลเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดที่องค์กรมีอยู่ ตั้งแต่ข้อมูลลูกค้าไปจนถึงข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลมีความสำคัญต่อการตัดสินใจและขับเคลื่อนธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ด้วยปริมาณและความซับซ้อนของข้อมูลที่เพิ่มขึ้น การจัดการและปกป้องข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพจึงกลายเป็นเรื่องท้าทายมากขึ้น นั่นคือที่มาของการกำกับดูแลข้อมูล หรือ Data Governance

Data Governance

การกำกับดูแลข้อมูล คือกระบวนการจัดการความพร้อมใช้งาน การใช้งาน ความสมบูรณ์ และความปลอดภัยของข้อมูลขององค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย ขั้นตอน และมาตรฐานสำหรับการจัดการข้อมูล ตลอดจนการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบในการดูแลข้อมูล เป้าหมายของการกำกับดูแลข้อมูลคือเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง สอดคล้อง และปลอดภัย และตรงกับความต้องการขององค์กร

เหตุใดการกำกับดูแลข้อมูลจึงมีความสำคัญ?

การกำกับดูแลข้อมูลมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ ประการแรก ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลีกเลี่ยงบทลงโทษทางกฎหมาย ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดให้องค์กรใช้มาตรการปกป้องข้อมูลและขอความยินยอมจากบุคคลเจ้าของข้อมูลก่อนที่จะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ

ประการที่สอง การกำกับดูแลข้อมูลยังช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงและรักษาคุณภาพของข้อมูลได้อีกด้วยด้วยการกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการจัดการข้อมูล องค์กรสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลของตนมีความถูกต้อง สอดคล้อง และสมบูรณ์ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นและผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น

ประการสุดท้าย การกำกับดูแลข้อมูลช่วยให้องค์กรปกป้องข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ภายในองค์กรจากภัยคุกคามต่างๆได้ ด้วยการใช้การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่สามารถการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลย้อนหลังได้ ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถลดความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาติและการโจมตีทางไซเบอร์

เราจะเริ่มต้นการกำกับดูแลข้อมูลอย่างไร?

การเริ่มต้นกับการกำกับดูแลข้อมูลอาจดูยุ่งยากและซับซ้อน แต่ไม่ใช่เลย

การกำกับดูแลข้อมูล 5 ขั้นตอน

ต่อไปนี้จะช่วยให้องค์กรนำเอาหลักการกำกับดูแลมาใช้ได้อย่างไม่ยุ่งยาก

1. กำหนดวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลข้อมูลของคุณ: เริ่มต้นด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลข้อมูลและระบุข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับองค์กร

2. สร้างกรอบการกำกับดูแลข้อมูล: พัฒนากรอบการกำกับดูแลข้อมูลที่ประกอบด้วยนโยบาย ขั้นตอน และมาตรฐานสำหรับการจัดการข้อมูลโดยสามารถแยกข้อมูลตามระดับความลับและตามชนิดของข้อมูล

3. กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ: กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบสำหรับการดูแลข้อมูล รวมถึงเจ้าของข้อมูล ผู้ดูแลข้อมูล และผู้ใช้ข้อมูล

4. ใช้เครื่องมือการจัดการข้อมูล: ใช้เครื่องมือการจัดการข้อมูล เช่น ซอฟต์แวร์ที่ช่วยตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล (Data Quality) และเครื่องมือที่สามารถช่วยจัดการและควบคุมสิทธิของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูล เพื่อช่วยจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามนโยบายที่ได้สร้างเอาไว้ให้รัดกุม

5. ตรวจสอบและวัดผลการกำกับดูแลข้อมูล: ตรวจสอบและวัดผลการกำกับดูแลข้อมูลเป็นประจำ โดยการทดลองเข้าใช้งานด้วยสิทธิในระดับต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าแผนและนโยบายได้กำกับสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กร

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติใน การกำกับดูแลข้อมูล

โดยสรุป การกำกับดูแลข้อมูล หรือ Data Governance คือ ส่วนประกอบที่มีความสำคัญต่อการจัดการและปกป้องข้อมูลขององค์กรเป็นอย่างมาก ด้วยการกำหนดนโยบาย ขั้นตอน และมาตรฐานสำหรับการจัดการข้อมูล องค์กรสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะมีความถูกต้อง ปลอดภัย และตรงกับความต้องการขององค์กร ซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญ NT BIG DATA ของเราเข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูลเป็นอย่างมาก และเราพร้อมที่จะช่วยองค์กรของคุณวางแผนและดำเนินการต่างๆในการกำกับดูแลเพื่อปกป้องข้อมูลอันมีค่าและเพื่อให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการใช้งานเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ อย่างเช่น Big Data Platform หรือ Intelligence Data Warehouse ด้วยแล้ว การกำกับดูแลข้อมูลจะเป็นเรื่องง่าย ไม่ซับซ้อน และช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกละเมิดข้อมูลจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาติและการโจมตีทางไซเบอร์

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติและบริการที่จะช่วยป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ได้ที่ NT cyfence

ติดต่อเรา

by

Napat Saengthong
Product Manager