งานสัมมนา IIoT Edge Computing กับ NT BIG DATA

งานสัมมนา IIoT Edge Computing กับ NT BIG DATA


บริการ NT BIG DFATA เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานสัมมนา IIoT Edge Computing สำหรับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง สู่โรงงานอัจฉริยะ (IIoT Edge Computing for SMEs to Smart Factory  ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นอีกหนึ่งโปรเจคที่อยู่ภายใต้โครงการวิจัย วช.- NT 2566