5 ปัญหาท้าทาย จัดการได้ ด้วย Data Warehouse

5 ปัญหาท้าทาย จัดการได้ ด้วย Data Warehouse


การจะค้นหาขุมพลังที่ซ่อนอยู่ในทรัพยากรข้อมูลจำนวนมาก ต้องอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลในอดีต5 ปัญหาท้าทายอะไรบ้างที่ จัดการได้ ด้วย Data Warehouse


การจะค้นหาขุมพลังที่ซ่อนอยู่ในในทรัพยากรข้อมูลจำนวนมาก ต้องอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลในอดีต เพื่อใช้ในการสร้างการวิเคราะห์และดึงเอา Business Intelligence หรือ Insight ต่าง ๆ ออกมาจากข้อมูลเหล่านั้นให้ได้มากที่สุด แต่ทว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรวบรวมข้อมูลหลากหลายมิติ ทั้งที่มีความสัมพันธ์กันและไม่สัมพันธ์กัน ทั้งที่มาจากช่วงเวลาปัจจุบันและในอดีต ให้อยู่ภายใน Database เดียวกันได้ แต่ด้วยเทคโนโลยีด้าน Data Warehouse หรือคลังข้อมูล จะช่วยแก้ ปัญหา ในการบริการจัดการข้อมูล เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของขุมทรัพย์ข้อมูลออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม NT Cloud Solutions โดยฝ่ายผลิตภัณฑ์ NT Big Data เข้าใจถึงความต้องการและปัญหายุ่งยากที่ท้าทายทุกองค์กร ทีมผู้เชี่ยวชาญจึงขอเสนอ 5 ปัญหาท้าทาย ที่สามารถจัดการได้ ด้วย Data Warehouse ครับ
.
[ ติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีด้าน Cloud, Data Center และ Big Data ได้ที่เพจ NT Cloud Solutions ]
.
🙅 1. การเข้าถึงข้อมูลได้ยาก
ในองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชน มักจะมีการแบ่งการทำงานเป็นแผนก/ฝ่าย (departments) ต่าง ๆ เพื่อทำงานตามฟังก์ชันของตัวเอง ซึ่งในแต่ละแผนกมีการเก็บข้อมูลแยกจากกัน ในโลกความเป็นจริงของการทำงานที่ต้องอาศัยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน จึงเกิดอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฝ่ายเกิดขึ้น ปัญหานี้จัดการได้ด้วย Data Warehouse เนื่องจากเป็นการรวมข้อมูลไว้ที่คลังเดียวกัน และมีการจัดแบ่งสิทธิ์ในการเข้าถึงได้อย่างเป็นระบบ ช่วยลดระยะเวลาในการขอข้อมูลข้ามฝ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรได้ครับ
⌛ 2. การใช้เวลาในการประมวลผลนาน
เมื่อข้อมูลอยู่ต่างที่กัน เจ้าของข้อมูลก็อาจจะเลือกใช้วิธีเก็บที่ต่างกัน ใช้เทคโนโลยีต่างกัน และรูปแบบการเก็บข้อมูลที่ต่างกัน เมื่อต้องการประมวลผลข้อมูลในแต่ละครั้ง การปรับให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบเดียวกันเพื่อการวิเคราะห์จึงใช้ทรัพยากรเวลาค่อนมาก เพื่อให้ได้มาซึ่งสรุปหาข้อมูลเชิงลึกได้ แต่ด้วยการใช้ Data Warehouse ที่เป็นศูนย์กลางข้อมูล จะช่วยลดระยะเวลาการประมวลผล และได้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจที่สำคัญขององค์กรได้อย่างทันท่วงที
📈 3. ยากแก่การจัดการข้อมูลปริมาณมาก
นอกเหนือจากปัญหาเรื่องแหล่งจัดเก็บข้อมูล และระยะเวลาในการประมวลผลแล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่าขนาดของข้อมูลมีผลอย่างมากและท้าทายทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ต้องจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมจำนวนมาก ที่ต้องบันทึกทั้งข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ดังนั้น Database จึงไม่เพียงพอต่อการรองรับข้อมูลมหาศาลได้ การเลือกใช้เทคโนโลยี Data Warehouse เพื่อรองรับกับปัญหาดังกล่าว จะช่วยให้หมดกังวลกับการรองรับปริมาณข้อมูลมหาศาลได้
⚠️ 4. ข้อมูลไม่อัปเดต
การอัปเดตไฟล์ ข้อมูลงาน หรือระเบียนใด ๆ หากใช้การจัดเก็บแบบแยกฐานข้อมูลย่อมพบปัญหาข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น การใช้คลังข้อมูลที่รวมเอาศักยภาพของการรองรับข้อมูลตามช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้องค์กรของท่านลดปัญหาการอัปเดตข้อมูลซ้ำซาก หรือการดึงเอาข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันไปใช้ ที่อาจส่งผลร้ายแรงต่อการใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจขององค์กร
🛡️ 5. ความปลอดภัยและการรั่วไหลของข้อมูล
การเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมาก ๆ เพราะปัจจุบันการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ที่เข้ามาควบคุม เช่น PDPA เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยขั้นสูงสุดของข้อมูลลูกค้า แต่ทว่าองค์กรย่อมจำเป็นที่จะต้องนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นความจำเป็นในการดำเนินงาน หรือจะเป็นการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ซึ่งเราก็ต้องแชร์ข้อมูลเหล่านี้กับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง ถ้าปราศจากระบบจัดการการเข้าถึงข้อมูล ก็จะเป็นการสร้างความเสี่ยงที่ข้อมูลจะรั่วไหลและความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าอีกด้วย
.
🟡 ซึ่งปัญหาทั้งหมดเหล่านี้สามารถควบคุมและแก้ไขได้ด้วยทีมอย่าง NT Big Data หนึ่งในทีมผู้เชี่ยวชาญด้านบริการเพื่อเทคโนโลยีของธุรกิจองค์กรจาก NT Cloud Solutions เราพร้อมช่วยคุณตั้งแต่การวางแผนและออกแบบบริการให้เหมาะสมกับทุกบริบทการเก็บข้อมูล ด้วย Data Warehouse หากสนใจรายละเอียด สามารถสอบถามได้จากแชท หรือข้อมูลติดต่อด้านล่างครับ
.
🟡 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ NT Cloud Solutions ได้ที่เว็บไซต์
https://ntcloudsolutions.ntplc.co.th/
หรือสอบถามมาที่อีเมล ntcloud@ntplc.co.th เบอร์โทร 1888
————
#NT#โทรคมนาคมแห่งชาติ#สำนักงบประมาณ
#NationalTelecom#NextthroughTechnology
#สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยี#NTContactCenter1888
#NTCloudSolutions#NTCLOUD
#NTDATACENTER#NTBIGDATA