Data Warehouse คือ อะไร?

Data Warehouse คือ อะไร?


Data Warehouse คือ แหล่งข้อมูลที่สร้างจากกระบวนการรวบรวม จัดเก็บ และจัดการข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อที่จะเก็บข้อมูลไว้เป็นส่วนกลาง (Centralized Repository)

ในการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ จะเกิดการสร้างและรวบรวมข้อมูลมากมาย ซึ่งในยุคดิจิทัลในปัจจุบันนั้นข้อมูลเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับการทำภารกิจขององค์กรมากกว่าที่เคยเป็นมา เพื่อให้เข้าใจถึงข้อมูลนี้และรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถขับเคลื่อนการตัดสินใจทางธุรกิจได้ องค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องมี Data Warehouse แล้ว Data Warehouse คือ อะไรกันนะ?

Data Warehouse คือ แหล่งข้อมูลที่สร้างจากกระบวนการรวบรวม จัดเก็บ และจัดการข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อที่จะเก็บข้อมูลไว้เป็นส่วนกลาง (Centralized Repository) ซึ่งจุดประสงค์ของ Data Warehouse คือการจัดเตรียมแหล่งข้อมูลความจริงแหล่งเดียวสำหรับข้อมูลขององค์กร ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และหาข้อมูลเชิงลึก

Data Warehouse แตกต่างจาก Database ทั่วไปยังไง?

Database (ฐานข้อมูล) ดั้งเดิมเป็นเหมือนไดอารี่รายวันที่คอยบันทึกธุรกรรม (Transactions) ที่เกิดขึ้น ในทางกลับกัน Data Warehouse เป็นเหมือนสารานุกรม ที่นำเสนอมุมมองข้อมูลย้อนหลัง (Historical Data) ที่มีมุมมองกว้างและคลอบคลุมมากกว่า มุมมองที่กว้างขวางนี้มีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก ช่วยให้สามารถเข้าใจแนวโน้มระยะยาวและส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

เพราะฉะนั้นแล้ว Data Warehouse จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการข้อมูลจำนวนมากและรองรับการสืบค้นที่ซับซ้อน โดยทั่วไปจะใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ Relational Database Management System (RDBMS) และปรับให้เหมาะสมสำหรับสืบค้นหรือการทำงานแบบอ่าน (Read) ข้อมูลปริมาณมาก

เหตุใด Data Warehouse จึงมีความสำคัญ?

Data Warehouse มีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายอย่าง

1. การรวมข้อมูล: Data Warehouse ช่วยให้องค์กรสามารถรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เข้าไว้ในที่เก็บข้อมูลเดียว ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และรับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูล

2. ความสอดคล้องของข้อมูล: Data Warehouse ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยหากข้อมูลไม่มีความสอดคล้องกันหรือเกิดความคลาดเคลื่อน ซึ่งการนำเอาข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนไปใช้ อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือทำให้การตัดสินใจผิดพลาด

3. ความปลอดภัยของข้อมูล: Data Warehouse เก็บข้อมูลไว้เป็นส่วนกลาง ทำให้ง่ายต่อการรักษาความปลอดภัยและป้องกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) เพื่อรับรองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น PDPA

4. การวิเคราะห์ข้อมูล: Data Warehouse เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างซึ่งได้รับการปรับปรุงด้วยการบวนการทางวิศวกรรมข้อมูลมาแล้วและเก้บไว้ใน Data Warehouse องค์กรสามารถรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถขับเคลื่อนการตัดสินใจทางธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินงานได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

จะเริ่มสร้าง Data Warehouse ต้องทำอย่างไร?

1. กำหนดวัตถุประสงค์ของ Data Warehouse: เริ่มด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ของ Data Warehouse และระบุข้อมูลที่สำคัญที่สุดต่อองค์กร

2. เลือกโซลูชัน Data Warehouse : เลือกโซลูชัน Data Warehouse ที่ตรงกับความต้องการ ซึ่งมีตัวเลือกมากมาย มีโซลูชันทั้งแบบ On-Premises และบนระบบคลาวด์

3. ออกแบบ Data Warehouse: ออกแบบ Schema ของข้อมูลบน Data Warehouse พร้อมกับกำหนดแหล่งที่มาของข้อมูล (Data Source)

4. โหลดข้อมูล: โหลดข้อมูลลงใน Data Warehouse โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น ETL (Extract Transform Load) หรือ ELT (Extract Load Transform) Tools

5. วิเคราะห์ข้อมูล: วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SQL หรือเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Intelligence Tools) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลเป็นแผนภาพที่เข้าใจได้ง่าย

โดยสรุป Data Warehouse คือ แหล่งรวบรวมข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรเป็นอย่างมาก ด้วยการรวบรวม จัดเก็บ และจัดการข้อมูลในที่เก็บข้อมูลส่วนกลาง ทำให้องค์กรสามารถรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ พร้อมกับรักษาความสอดคล้องของข้อมูล และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถขับเคลื่อนการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

NT BIG DATA ให้บริการจัดทำ Data Warehouse โดยสามารถสร้าง Data Warehouse ได้บน Big Data Platform ที่รวบรวมเครื่องมือการจัดการ Big Data มาไว้บนแพลตฟอร์มเดียว หรือจะแยกเป็น Intelligence Data Warehouse ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ในระบบ ซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญ NT BIG DATA พร้อมที่จะช่วยให้คำปรึกษาตั้งแต่วางแผนจนกระทั่งจัดทำ Data Warehouse และแสดงผลข้อมูลเชิงลึกเป็นแผนภาพที่เข้าใจได้ง่ายเพื่อตอบโจทย์การดำเนินงานและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลขององค์กร

ติดต่อเรา

by

Napat Saengthong
Product Manager