การไฟฟ้านครหลวง (กฟน) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ NT

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ NT


(23 สิงหาคม 66) คุณอนุพงศ์ สถาพรผล ผู้จัดการส่วนประจำฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า
ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า ได้รับเกียรติจาก คุณธงชัย เกษตรธีรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) และคณะเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) หรือ NT ซึ่งในการนี้นับเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งสองหน่วยงานต่อไปในอนาคต

#NTDATACENTER #NT #MEA #กฟน #DataCenter